SimRa CEE Ltd. Legal Page

Всички права запазени

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт (уебсайта), са собственост на "SimRa Consulting Eastern Europe" Ltd. и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за "SimRa Consulting Eastern Europe" Ltd., при ясно текстово обозначаване на името на "SimRa Consulting Eastern Europe" Ltd. и посочване на линк към уебсайта на "SimRa Consulting Eastern Europe" Ltd., на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани.

Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на "SimRa Consulting Eastern Europe" Ltd., да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на "SimRa Consulting Eastern Europe" Ltd. интерфейс или информация.

Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти.

"SimRa Consulting Eastern Europe" Ltd. си запазват правото да преустановят подаването на информация чрез RSS по всяко време, без да дължат предварително уведомление.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично писмено съгласие на "SimRa Consulting Eastern Europe" Ltd. за съответния вид използване.


Лицензирана агенция за подбор на перонал с лицензи: за посредническа дейност за територията на Република България N 1061/19.01.2009 г., валиден до 19.01.2014 г., издаден от МТСП-АЗ; и извън територията на Република България N 1155/27.08.2009 г., валиден до 27.08.2014 г.


Удостоверение за най-високо ниво на достъп и работа с лични данни, издадено от от КЗЛД.